IFA, HRS ve World Society of Arrhythmia himayesinde ger?kle?ektedir
 

Untitled Document

Değerli Meslektaşlarım,

7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’ nin (KKVC) 24-27 Mart 2011 tarihinde Antalya’ da Gloria Golf Hotel’ de yapılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu yıl KKVC’de Yenilikler Kongresi’nin TCT’ ye ev sahipliği yapmasından onur duyuyoruz. TCT Mediterranean  sadece Türk meslektaşlarımızın değil bölgemizdeki ülkelerin kardiyologlarının da  rahatlıkla ulaşabilecekleri önemli bir bilimsel platform olacak.

Geçen yıllardaki gibi KKVC’ de Yenilikler Kongresi  ulusal ve uluslararası kateter laboratuarları ve ameliyathanelerden yapılacak canlı yayınlar ve interakitf sunumlarla yeniliklerle dolu bir bilimsel programla karşınızda olacak.

KKVC’ de Yenilikler Kongresi’ nin Geleneksel Tekno Kursları uygulamalı ve canlı Mitral Kapak Onarımı Kursu, VATS Kursu, Kardiyak Morfoloji Kursu, ileri Ekokardiyografi Kursu, Kardiyovasküler Hemşirelik Kursu, Perfüzyonist ve Kateter Laboratuarı Teknisyenleri Kursları ile sizleri ağırlayacak.

Kabul edilen tüm bildiriler isteğinize uygun olarak, Heart Surgery Forum ya da International Journal Of Cardiology’ nin ekinde basılacak.

Yurt dışından gelen konularında ünlü kardiyolog ve kardiyovasküler cerrahlarla doğrudan iletişim kurabileceğiniz samimi bir eğitim ortamı olan kongremizde sizleri ağırlayabilmek bize hep onur veriyor.

Saygılarımla

Prof Dr Öztekin OTO, FESC, FACC
Kongre Başkanı

 

Türk Tabipleri Birliği

7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean Kongresi,
TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 32,5 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

 

European Board for Accreditation in Cardiology

7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean
Avrupa Kardiyoloji Akreditasyon Kurulu (EBAC) tarafından 22 uluslararası sürekli tıp eğitimi puanı ile kredilendirilmiştir. Her katılımcı sadece eğitim faaliyetiyle geçirilen saatlerin kredisini talep edebilir. EBAC, Avrupa Uzman Hekimler Birliği’nin (UEMS) bir kuruluşu olan Sürekli Tıp Eğitimi Avrupa Akreditasyon Konseyi (EACCME) ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir.
 
       
LookUs & OnlineMakale